Hovedmann i rettssaka fra narkotikamiljøet i Møre og Romsdal idømt historisk streng straff:

Dømt til 9,5 års forvaring for grove voldtekter og overfall

«Fremstår som kalkulerende, manipulerende og bruker frykt for å opprettholde sin lederrolle i miljøet», heter det i dommen.

Politioppbud: Det var et stort politioppbud under begge ukene saken gikk i Romsdals tingrett i oktober. Mot slutten av rettssaken ble en bekjent av en av kvinnene pågrepet på fylkeshuset for drapstrusler mot hovedtiltalte.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Nyheter

Hovedmannen i rettssaka fra narkotikamiljøet i Møre og Romsdal ble onsdag idømt en historisk streng straff i Romsdal tingrett.