Den politiske flertallsplattformen i nye Molde:

Vilje til å beholde Istad på lokale hender

Det er betydelig politisk vilje i Molde til å beholde det lokale eierskapet i Istad. Men kommunen kan ikke gå inn og hindre aksjonærer i Moldekraft i å selge aksjer i selskapet til Tussa Kraf.

Istad: Molde kommune eier nå 34 prosent av aksjene i Istad AS.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Velger Moldekraft AS derimot å selge sin aksjepost på 17 prosent i Istad AS, har Molde kommune en aksjonæravtale med Moldekraft som gir kommunen forkjøpsrett til Istad-aksjene. Denne aksjonæravtalen ble inngått da Moldekraft ble etablert i 2001 for å sikre lokal kontroll over Istad.