Hoppbakken er historie: Her ligger restene i Mølleråsen

Tirsdag startet arbeidet med å rive den gamle hoppbakken.

ER HISTORIE: Siste bilde av den gamle hoppbakken i Mølleråsen. Etter salven var avfyrt.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Den gamle bakken har stått i Mølleråsen siden 1947, men har ikke vært i bruk på lang tid. Det ble sist forsøkt å arrangere et hopprenn på snø i bakken i 2004, men rennet ble da flyttet til Skaret.