Forslag: Studietilbud samles, Tøndergård kuttes ut

– Vi er nødt til å gjøre endringer i studietilbudet ved de videregående skolene. Vi skal fortsatt ha knakende gode skoler, men alle tilbudene kan ikke opprettholdes slik de har vært, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken til Romsdals Budstikke.

FYLKESUTDANNINGSSJEF: Erik Brekken.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Utdanningssektoren er pålagt å spare 50 millioner kroner i året. Forslagene utdanningssjefen la fram for pressen tirsdag, innebærer at studietilbud slås sammen, flyttes eller avvikles. I tillegg vil Møre og Romsdal fylkeskommune si opp avtalen om å bruke Tøndergård skole og ressurssenter i Molde.