Molde, Kristiansund og Ålesund inngår historisk næringssamarbeid

Næringsforumene i Molde, Kristiansund og Ålesund inngår samarbeid og arrangerer felles rekrutteringsmesse i Oslo til neste år.

HISTORISK NÆRINGSSAMARBEID: Monika Eeg, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Bente Lund Jacobsen, adm.dir. Næringsforeningen Ålesundregionen, Laila Gjerdsbakk, prosjektleder Næringsforeningen Ålesundregionen, Britt Blichefeldt, prosjektleder Molde Næringsforum og Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum  Foto: Privat

Nyheter

Det skriver lederne for Kristiansund og Nordmøre næringsforum, Molde næringsforum og næringsforeningen i Ålesundregionen i ei pressemelding. De inngår nå et historisk samarbeid, og skal arrangere felles rekrutteringsmesse i Oslo 16. april 2020.

– En av hovedutfordringene for nærings- og samfunnslivet framover er å skaffe riktig og nok arbeidskraft. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her, på nye arenaer. Molde næringsforum tok derfor i vinter initiativ til arrangementet «Bli med hjem», sier Britt Flo, daglig leder i Molde næringsforum.

Hun forteller at arrangementet er en arena der næringsliv og andre kan vise seg fram for framtidig arbeidskraft.

– Vi så fort at det var naturlig å tenke en større region, så vi fikk med Nordmøre ved Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN), og sammen arrangerte vi «Bli med hjem» 24. april 2019 i Oslo, sier hun.

Over 50 bedrifter og nærmere 20 kommuner fra Nordmøre og Romsdal deltok på arrangementet. Til sammen hadde de med 300 ledige stillinger i bagasjen til Oslo.

– Tilbakemeldingene fra både utstillerne og deltakerne viste at dette er en god arena for rekruttering og markedsføring av regionen som en god plass å jobbe og leve. Arrangementet ble en kjempesuksess! Utstillerne fortalte at de til sammen møtte over 400 personer som var aktuelle for jobb i Nordmøre og Romsdal, sier daglig leder i KNN, Monika Eeg.

Da de bestemte seg for å arrangere «Bli med hjem» i 2020 ble Flo og Eeg tidlig enig om å ha med Sunnmøre.

– Den invitasjonen takket vi ja til med en gang, sier Bente Lund Jacobsen, daglig leder i næringsforeningen i Ålesundsregionen.

– Jeg vil tro det er stor interesse også fra næringsliv og kommuner på Sunnmøre til å bli med på dette, sier hun.