Dette sier utvalget om Raudsand

«Utvalget vurderer Raudsand som en av flere aktuelle lokaliteter.»

Leverte rapport: Ekspertutvalget ved utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange leverer rapporten om farlig avfall til klima- og miljøminister Ola Elvestuen mandag morgen.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Nyheter

Her er Ekspertutvalgets vurdering av sluttbehandlingskapasitet og mulige deponilokaliteter: