– Vi er optimistar, og held fram kampen

Lodve Solholm i «Giftfritt Nesset» oppfattar ikkje at rapporten anbefaler Raudsand.
Nyheter

RAUDSAND: – Vi meiner framleis at Raudsand ikkje eignar seg som deponilokalitet, og vil slåst vidare mot planane, seier styreleiar Lodve Solholm i «Jeg veljar meg et giftfritt Nesset.