– Raudsand styrka som lokalisering for deponi

Nessetordførar Rolf Jonas Hurlen meiner Raudsand kjem styrka ut etter den nye rapporten.

JA TIL DEPONI: Ordførar i Nesset, Rolf Jonas Hurlen.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

RAUDSAND: – Det har lenge stått om Brevik eller Raudsand, og når da no Brevik vert frårådd, meiner eg at Raudsand kjem styrka ut som alternativ, seier ordførar Rolf Jonas Hurlen (H).