Statsråden begeistret over hvor miljøvennlig nye Verma kraftverk har blitt

– Trenger mer vannkraft

Det nye Verma kraftverk er et bevis på at det er mulig å få til mer kraftproduksjon på en skånsom måte. – Vi skal bygge ut mer vannkraft, men de verna vassdragene skal ikke røres, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Nyheter

VERMA: Fredag ettermiddag tok olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg saksa og klippet over banneret inne i den store maskinhallen 750 meter inne i fjellet på Verma. Snorklippet markerte den offisielle åpningen av Verma kraftverk. Det gamle kraftverket er pensjonert etter 70 års drift. Det nye kraftverket øker strømproduksjonen tilsvarende årsforbruket til 2.000 bolighus. Totalt produserer Verma kraftverk 105 millioner kilowattimer – nok strøm til årsforbruket til over 5.000 boliger.