Tussa vil sikre seg Istad

Tussa Kraft AS i Ørsta på Sunnmøre vil sikre seg kontrollen over Istad AS i Molde gjennom et oppkjøp av Moldekraft AS. Tussa tilbyr Moldekraft-aksjonærene 130,3 millioner kr.

VIL KJØPE: Tussa på Sunnmøre vil overta kontrollen i Istad gjennom å kjøpe Moldekraft AS, som eier 17 prosent av aksjene i Istad.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Tussa Kraft er i dag største aksjonær i Istad med 36 prosent av aksjene. Molde kommune har 34 prosent. Moldekraft 17 prosent og KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 13 prosent. Tussa Kraft og KLP opererer sammen, og har en samarbeidsavtale.