Salmon Evolutions store fiskeoppdrett i Fræna

Stanses ikke av kraftmangel

Kraftmangelen i Romsdal vil, ifølge adm. direktør Odd Tore Finnøy, ikke stanse etableringa av det store landbaserte fiskeoppdrettet til Salmon Evolution i Fræna.

Avklaringsmøte: Adm. direktør Odd Tore Finnøy (fv), teknisk sjef Hallgeir Øyen og driftssjef Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution, konsernsjef Ivar Kosberg i Istad AS og daglig leder Gerhard Eidså, nettsjef Tore Tomasgard og seniorrådgiver Tor Rolv Time i Istad Nett.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

På bakgrunn av mangel på kapasitet i Statnetts overføringsnett, gikk Istad Nett for kort tid siden ut og signaliserte at de ikke kunne love kraft til Salmon Evolutions landbaserte fiskeoppdrett på Indre Harøy og andre store etableringer i regionen. Tidligere har Statnett sagt nei til et nytt fiskeoppdrett på Tjeldbergodden i Aure.