Hvem skal bestemme over årlig sum på minst 8 mill. kr? Engasjert debatt i Nesset:

Drakamp om styring av kraftmillioner

Eget kraftfond nedstemt - bygdene i indre Nesset mister prioritet i forvaltning av kraftmillionene.
Nyheter

Saka om vedtekter for kommunedelsutvalg, og organisering av kraftfondet, ble den store saka på torsdagens kommunestyre i Nesset torsdag kveld. Det startet med en omfattende debatt om habilitet, fortsatte med engasjert debatt og flere forslag til vedtak, flere runder med gruppemøter og prøveavstemning.