Bobestyrer om det konkursrammede selskapet Tote AS til Dahl og Heggem:

– Har avdekket overtredelser av aksjeloven

Men selskapets styreleder, Torgeir Dahl, blir ikke anmeldt av bobestyrer for overtredelsene.

BOBESTYRER: Advokat Erik Wold har, sammen med statsautorisert revisor Odd Ivar Thue, gjort en kontroll av om det er begått lovovertredelser i Tote AS.  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Tote AS, som ble slått konkurs i sommer, har blitt gransket av borevisor og bobestyrer. Det var advokat Erik Wold som ble oppnevnt som bobestyrer, mens statsautorisert revisor Odd Ivar The ble oppnevnt som borevisor.