Jobber for nytt forslag til E39 i Gjemnes

– En viktig sykehusvei i begge retninger

Høyre-politikerne Helge Orten og Vetle Wang Soleim, og Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling (Sp), vil alle ha en ny løsning for E39-strekningen Astad-Bjerkeset inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Statens vegvesens anbefalte løsning for E39 Astad-Bjerkeset  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Nyheter

Dagens løsning gjør at all trafikk til og fra Kristiansund og mot det nye sykehuset på Hjelset, må gjennom Batnfjord sentrum.