Presenterte et krympet «Trehuset Molde» for Plan- og utviklingsutvalget

– En portal til gjenreisingsbyen

Trehuset Molde har tatt signalene de fikk fra Plan- og utviklingsutvalget i april. Tirsdag presenterte de sitt nye forslag.

Portal til Sentrum: Det nye forslaget til Trehuset, tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter, skal ikke overskride høgden på Alexandra Hotell. Målet er et bygg med næringslokaler i bunn og leiligheter oppover.   Foto: IIllustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Nyheter

Molde: Prosjektet som Plan- og utviklingsutvalget behandlet i april ble sendt tilbake. Der ba utvalget administrasjonen gå i ny dialog med tiltakshaver. Kravet var et bygg som må være med på å aktivisere Alexandraparken og med høgdebegrensning tilsvarende kotehøgden på Alexandra hotell. Det nye Trehuset er krympet fra 14–15 etasjer til 9–10 etasjer.