Vestnes kommunestyre 2019–2023

Nyheter

Vestnes kommunestyre består av 23 personer, 16 menn og sju kvinner. Geir Inge Lien (Sp) ble gjenvalgt som ordfører. Randi Bergundhaugen (H) ble gjenvalgt som varaordfører. Åtte parti er representert i kommunestyret. Posisjonen består av Senterpartiet, Fremskrittspartiet. Høyre og Kristelig Folkeparti gjennom et valgteknisk samarbeid. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Venstre er i opposisjon.