Gjemnes kommunestyre 2019–2023

Nyheter

Gjemnes kommunestyre består av 17 personar, 4 kvinner og 13 menn. Knut Sjømæling (Sp) blei attvalt som ordførar. Jan Karstein Schjølberg (Ap) vart attvalt som varaordførar. Seks parti fekk plass i kommunestyret. Senterpartiet oppnådde reint fleirtal med 9 plassar, men følgjer «samarbeidslinja».