Bompengeforliket skaper hodebry for finansieringen av Lønset-Hjelset

Gamlevegen blir gratis

Hvem vil betale 27 kroner i bompenger for å spare to minutt på nyvegen mellom Hjelset og Molde hvis man kan kjøre gamlevegen gratis?

KJØRE GRATIS ELLER BETALE BOMPENGER? Samferdselsminister Jon Georg Dale mener folk skal betale mindre bompenger. Hvordan skal finansieringen av ny E39 Lønset-Hjelset løses hvis gamlevegen skal være gratis å kjøre?  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Bompengeforliket mellom de fire regjeringspartiene i vår skaper hodebry for hvordan den nye vegen mellom Lønset og Hjelset i Molde skal finansieres. Regnestykket er basert på at det skal kreves inn bompenger, uansett om du kjører nyvegen når den blir ferdig, eller dagens europaveg, altså gamlevegen.