LEDER TORSDAG 24. OKTOBER

Viktig å verne om reglene i arbeidslivet

LOVBRUDD: Det er registrert over 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013, ifølge Aftenposten.  Foto: Scanpix

Utfordres et av de viktigste og beste trekkene ved vårt samfunn.

Nyheter

I høst har det kommet urovekkende mange nyheter både i Norge og Sverige om direkte lovbrudd og uheldige ordninger hos store kjeder både i butikk og serveringsbransjen.

Ansatte har blitt mer eller mindre tvunget til å jobbe gratis, har fått beskjed om ikke å organisere seg og opplever en fryktkultur hvis de varsler om noe som er galt på arbeidsplassen. Slik kan vi ikke ha det.

Det er knallhard konkurranse om kundene både i butikker og hos serveringssteder. Et av de viktigste virkemidlene for å kunne drive med overskudd er å kutte kostnader.

Den største kostnaden er som oftest arbeidskraft. Slik er det nært sagt i alle bransjer. Men i kampen for å kutte kostnader kan det virke som mange har glemt at virksomhetens største fortrinn som oftest er de ansatte.

Når ansatte forteller om underbemanning som er så stor at det er uforsvarlig, at det stilles krav om gratis «dugnadsarbeid» og at de utsettes for en frykt- og overvåkingskultur er noe alvorlig galt.

Men det er ikke bare i det private næringsliv at reglene i arbeidslivet er satt under press. Arbeidstilsynet varsler tilsyn mot Oslo kommune etter avsløringen om 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Bare Velferdsetaten alene har totalt over 6.000 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2016 til september i år, ifølge tall NRK har fått innsyn i. I forrige uke stemte Fellesforbundet over om Norge bør ut av EØS-avtalen. Et av argumentene sterke krefter i fagforeningen peker på, er nettopp at arbeidslivet har blitt verre for ansatte.

«Den norske modellen», samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og stat har vært med på å skape et trygt og godt arbeidsliv. Når vedtatte lover og regler ikke overholdes og respekteres, utfordres et av de viktigste og beste trekkene ved vårt samfunn. Både effektivisering og kostnadskutt er mulig å gjennomføre uten å skade et seriøst og anstendig arbeidsliv.