– Kunne fått store miljømessige konsekvenser

Alarmen gikk hos Kystverket da det kom melding om en kjemikalietanker i drift utenfor Bud.

Tankskip: Det var blant annet 400 tonn bunkersolje om bord på tankskipet Christina, av dette var 40 tonn diesel.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Kystverket ivaretar statens beredskap mot akutt forurensing, og hos Kystverkets beredskapsvakt var det hektisk aktivitet i tiden fra varselet kom til de fikk melding om at situasjonen utenfor Bud var avklart og under kontroll.