Øvre veg døypt om i Eidsvåg, består i Molde

Øvre veg i Eidsvåg og Storvikvegen i Midsund får nye namn – dublettane i Molde består.

DOBBELT OPP: Fleire vegar i Nesset, Midsund og Molde har like namn – dei med færrast adressentar får nye namn.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

NESSET / MIDSUND / MOLDE: I samband med samanslåing av kommunane Molde, Nesset og Midsund, må fleire vegar namnast om. vegar med like, eller nesten like namn må endrast. Fellesnemnda har vedteke kva namn som må endrast, så finn kommunane nye namn.