Tillitsvalgte på kontraktsignering

– Endelig er vi kommet så langt

– Nå har vi signert kontrakt på det fysiske bygget. Men minst like viktig er det at vi nå klarer å begynne å jobbe i lag.

MARKERTE MED BOBLER: F.v: Mariann Svendsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Kristiansund sjukehus, Anita Høgstøyl, hovedvernombud ved Helse Møre og Romsdal, Sigurd Torvik Heian, tillitsvalgt i SNR-prosjektet og ansattrepresentant i HMR-styret for legeforeningen. Tor Rune Aarø, hovedtillitsvalgt Molde sjukehus for Sykepleierforbundet.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Et knippe tillitsvalgte var med blant de 32 utenom media som tirsdag var til stede på signeringa av kontrakten for bygging av akuttsjukehuset i SNR-prosjektet, med styringsramme 2,1 milliarder.