Cosmetic Group konkurs – påvirker Loco- og Vita-butikkene i Molde

Styret i Cosmetic Group AS, som eier og driver de to kosmetikkjedene Vita og Loco, har innlevert konkursbegjæring til Oslo Byfogdembete.

KONKURS: Utover i 2019 har likviditeten i selskapet blitt strammere. Ledelsen, styret, eiere og långiver har arbeidet med ulike alternativer for å redde selskapet, uten at noen av disse har ført frem, skriver Cosmetic Group mandag morgen.  Foto: Vita

Nyheter

Dette kommer fram i en pressemelding sendt ut mandag morgen.

Selskapet melder oppbud etter svakere vekst og fallende lønnsomhet over en periode.

– Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder. Det siste året har vi reposisjonert Vita, etablert lavpriskonseptet Loco, samt intensivert satsningen på netthandel og digitalisering. Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide. Store omstillingsprosesser er kapital– og tidkrevende. Når markedskreftene i tillegg jobber imot oss, blir det vanskelig å lykkes, sier Kristina Johansson, som overtok som administrerende direktør i Cosmetic Group høsten 2018.

Styret i Cosmetic Group AS har nå konkludert med at forutsetningene for videre drift ikke lenger er tilstede. Dette vil berøre kjedene Vita og Loco, med 300 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og logistikkvirksomheten i Mjøndalen, samt i de 23 egeneide Loco-butikkene. I tillegg rammes driften i 207 franchisedrevne Vita-butikker i hele Norge med i alt 1000 ansatte.

Butikkene vil være åpne mandag, skriver DN. Det er ventet at en bostyrer vil bli oppnevnt i løpet av kort tid, og det vil være opp til bostyrer å avklare videre drift av butikkene.

Det er tre Vita-butikker i Molde – en i Storgata og to på Roseby. Det er også en Loco-butikk på Roseby.