LEDER LØRDAG 19. OKTOBER

Småpengekrangel går ut over bilistene

VÅGSTRANDSTUNNELEN: Hver måned betaler bilistene mer i bompenger enn de 1,9 millioner kronene samferdselsministeren og kommunene Vestnes og Rauma krangler om.  Foto: OLAV SKJEGSTAD

Striden rundt 1,9 millioner kroner er en bagatell som må kunne løses.

Nyheter


Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke høre snakk om at staten skal betale inn 1,9 millioner kroner som kommunene Vestnes og Rauma samt Sparebank 1 SMN har utestående i lån, før han sletter bompengegjelda til Vågstrandstunnelen. Ministeren gjør det økonomiske oppgjøret rundt Vågstrandstunnelen på E136 til en politisk prinsippsak. Konsekvensen av at kommunene og samferdselsministeren ikke blir enige om hvem som skal betale 1,9 millioner kroner, er at det kan komme til å gå uker og måneder før bomstasjonen på Vågstranda fjernes. I mellomtida må bilistene betale.

I valgkampen var Fremskrittspartiet ekstremt opptatt av å redusere bompengebelastningen for trafikantene. Bomstasjoner skulle fjernes. Regjeringa bevilget penger i statsbudsjettet for 2020. Her skulle det vises handlekraft. Så opplever vi at striden rundt 1,9 millioner kronene blir mye viktigere for Dale enn å avslutte bompengeinnkrevingen for Vågstrandstunnelen. Pengene det strides om, er utgifter prosjektledelsen for Eksportvegen AS hadde i åra før Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen ble vedtatt av Stortinget og fikk finansiering. Knapt 500.000 kroner i året ble brukt på møter, reiser til Oslo for å snakke Eksportvegens sak i Stortinget, departement og direktorat. Kommunene Vestnes og Rauma, samt Sparebank 1 SMN tok opp lån for å dekke utgiftene. Da Eksportvegen AS fikk tilskudd å bygge brua og tunnelen, satte de pengene på høyrentekonto i banken. Renteinntektene mener Eksportvegen AS er en del av deres egenkapital, ikke bompenger krevd inn fra bilistene.

Vi er svært forbauset over at samferdselsminister Dale ikke ser stort på det, innløser lånene og får fjernet bompengestasjonen på Vågstranda omgående, men vil la to økonomisk pressa kommuner få ekstra tyn. Hvis det er så viktig å stå på bilistenes side og fjerne bompengeinnkrevingen, blir strid om 1,9 millioner kroner en bagatell som må løses. For hver måned bompengeinnkrevingen fortsetter, betaler bilistene langt mer enn 1,9 millioner kroner for å kjøre Vågstrandstunnelen. Hva er viktigst; politiske prinsipp eller hensynet til trafikantene?