Vil ha med innbyggerne til å bestemme hva de skal satse på

Nye Molde kommune inviterer til folkemøter.

HÅPER PÅ GOD OPPSLUTNING: Vertskapet for folkemøtene er den nye politiske ledelsen og prosjektgruppa for samfunnsplanen. Foran f.v: Ordfører Torgeir Dahl og varaordfører Odd Helge Gangstad. Bak f.v: Eirik Heggemsnes (kommunalsjef for teknisk, plan næring og miljø), Arild Hoksnes (konferansier), Randi Myhre (avdelingssjef, analyse og utviklingsavdelingen), Björn Gregull (prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel) og Hilde Johansen (seksjonsleder for kommunikasjon og service).  Foto: Molde kommune

Nyheter

I løpet av de neste ukene blir det folkemøter i regi av nye Molde kommune. Det blir tre folkemøter – ett i Midsund, ett i Molde og ett i Nesset. Programmet blir likt på alle de tre møtene, heter det i en pressemelding fredag ettermiddag.

«Visjon, identitet og satsingsområder blir tema. Av alle oppgavene som den nye kommunen skal løse i årene fremover, hva blir viktigst? Det blir gruppearbeid og mulighet for alle å gi innspill både på møtene og via nyemolde.no», heter det videre.

Det er ordfører Torgeir Dahl (H) som skal innlede møtene, mens Arild Hoksnes blir konfransier. Fungerende fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm skal bidra med statistikk og fakta om utviklingstrekk og utfordringer for den nye kommunen.

Etter planen skal disse tre møtene følges opp med nye møter i februar/mars. Da skal bærekraft være tema.

«Innspillene fra folkemøtene blir brukt i arbeidet med den første, felles samfunnsplanen for nye Molde kommune», skriver kommunen i pressemeldingen.