Unik plan for forvaltning av leplantefelt:

Unik plan for forvaltning av leplantefelt

– Denne planen er nybrotsarbeid. Her har vi stilt spørsmål om leplanting er det vi skal ha og sett breidt på kva treslag som eignar seg, fortel Geir Gaarder og Øystein Folden i Miljøfaglig Utredning AS. Onsdag var det invitert til folkemøte om den unike planen.

SNAUTT: Fylkesmannen har alt starta arbeidet med å fjerne sitkagran frå verneområdet i Røabukta. 

Nyheter

Kva er konsekvensane av å fjerne leplantefelt frå 70- talet, kva bør erstatte vekstane og korleis kan ein gjere dette effektivt og økonomisk?