Sve tror innsparingene til helseforetaket kan få fylket til å sprekke

Vil at fylkestinget skal ta grep.

MENER FYLKET KAN SPREKKE: Frank Sve (Frp) er sterkt kritisk til hvordan helseforetaket driver sin virksomhet i Møre og Romsdal. Nå vil han at fylkestinget tar grep, hvis ikke vil Møre og Romsdal sprekke opp og bli lagt ned, mener han.  Foto: Vidar R. Myklebust

Nyheter

I en interpellasjon til neste fylkesting, uttrykker fylkeslederen i Frp stor bekymring for helse- og sjukehustilbudene på Nordmøre og Sunnmøre. Han mener fylkestinget må ta grep, hvis ikke vil fylket sprekke opp, mener han. Sve vil ha en «fag- og faktadag i fylkestinget» rundt situasjonen, der også representanter fra regjeringa, helseforetakene samt bruker- og fagorganisasjonene er med.