Ingen vil bli prest i Midsund og Nesset

Kun fire personer søkte på de åtte ledige prestestillingene i Møre bispedømme.
Nyheter

Onsdag ble søkerlista for de åtte ledige prestestillingene i Møre bispedømme offentliggjort. Stillingen som kapellan i Kristiansund sokn fikk en søker. Trosopplærer og ungdomsarbeider i Kristiansund menighet, Andrés Sorbera.