Frp og SV fant sammen

Fylkestinget sprakk i synet på akseutredning

Fylkestinget er enig om at Romsdalsaksen skal utredes. Men de klarte ikke bli enige om hvordan det skal skje.

Bru fra Otrøya til Julbøen inngår i Møreaksen.   Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Nyheter

(Smp:) Forsøket på å finne fram til en uttalelse hele fylkestinget kunne stille seg bak, gikk ikke. Fylkestinget sprakk der 32 stemte for det ene forslaget og 15 for det andre. Men det begge forslagene slår fast, er at Romsdalsaksen skal utredes. Det samme skal alternativet med ferje over fjorden og ei bruløsning i stedet for den lange undersjøiske tunnelen på Møreaksen.