Fylkesadministrasjonen om valg av kryssing av Romsdalsfjorden:

– Departementet får avgjøre

Administrasjoinen i fylkeskommunen har ingen ting imot at Statens vegvesen ser på ulike alternative løsninger for å krysse Romsdalsfjorden med E39. Samferdselsdepartementet får avgjøre, sier fylkestinget.

Fjordkryssing blir tema under fylkestingmøtet i Geiranger onsdag. Illustrasjon: Statens vegvesen / Rambøll 

Nyheter

Onsdag formiddag skal fylkestinget i Møre og Romsdal gi et svar på en interpellasjon fra Frank Sve (Frp) om valg av kryssing av Romsdalsfjorden for europavegen mellom Ålesund og Molde.