28 personer på venteliste

– I forbindelse med kommunesammenslåiinga er det nå en prosess for å se hvordan vi kan fordele hjelpemiddeloppgavene.
Nyheter

FRÆNA: Kommuneergoterapeut Else Marie Husveg Huanca sier at det er to ergoterapeuter i Fræna, den ene er i et hverdagsrehabiliteringsteam. Huanca har hjelpemiddelansvaret, og har per i dag 28 personer på venteliste.