Møretank Produksjon AS er konkurs

Møretank Produksjon AS i Vestnes er konkurs.
Nyheter

Det var selskapet selv som begjærte oppbud. Advokat Ragnhild C. Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Selskapet innstilte produksjonen i begynnelsen av dette året.

Møretank Produksjon AS hadde i 2018 en omsetning på 2,6 millioner kr og et underskudd på 198.000 kr.

Selskapet må ikke forveksles med Møretank AS, som ikke er konkurs.