Avviser ambulansekutt

Ordførar Odd Helge Gangstad avviser alle forslag som måtte innebere dårlegare ambulanseteneste i Midsund.

AMBULANSESTASJON: Ambulansestasjonen i Midsund.  Foto: ANDERS BRANDSÆTER

Nyheter

– Forslaga som har kome opp, er nokså diffuse, men går på endring av ambulansetenesta vår. Men kutt er uaktuelt, vi nektar, seier Gangstad. I Midsund er det i dag ambulansestasjon like ved sjukeheimen, med to på vakt.