LEDER MANDAG 14. OKTOBER

Friskmeldte elver krever tålmodighet

GOD INVESTERING: For hver krone myndighetene har brukt på å gjøre lakseelvene friske, får samfunnet 10 kroner igjen i økt verdiskaping. Klepper Vidar Skiri gleder seg over at åtte elver i Indre Romsdal nå friskmeldes.   Foto: RICHARD NERGAARD

Grunneiere og sportsfiskere må vise tålmodighet med å kjøre i gang fisket for fullt.

Nyheter

1. november blir en merkedag for alle som er opptatt av å bevare villaksen i elvene. Da blir åtte elver i Indre Romsdal offisielt friskmeldt etter å ha vært infisert med parasitten som har holdt på å ta helt knekken på de ville laksestammene.

Sommeren 1980 ble det fanget lakseunger i ei av Norges beste lakseelver, Rauma elv, der det ble påvist at fisken var angrepet av parasitten Gyrodactylus salaris. Seinere ble det påvist at parasitten hadde smittet over til elvene Isa og Glutra, Brevikelva, Litleelva, Skorgeelva, Innfjordselva og Måna. I 40 år har kampen for å få fjernet lakseparasitten pågått.

I tre omganger har vassdragene vært behandlet med plantegiften rotenon for å rydde ut parasitten. Nå er 40 års innsats belønnet med at elvene er erklært friske. Lokale forkjempere som Vidar Skiri har mye av æren.

Friskmeldinga av elvene er en viktigere begivenhet enn mange er klar over. For det første har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på den nordatlantiske laksestammen. For det andre er villaksen den mest attraktive fisken for stangfiskere, og betyr en stor og viktig inntektskilde for elveeiere og lokalsamfunn.

For en reiselivskommune som Rauma betyr det flere titalls millioner kroner i verdiskaping å ha friske, bærekraftige elver der det kan drives fiske. Myndighetene har investert mange millioner kroner i arbeider for å utrydde lakseparasitten. Det har vært viktige investeringer.

For hver krone som er brukt på å redde lakseelvene, får samfunnet 10 kroner tilbake i form av verdiskaping. På det meste var 50 norske elver smittet av parasitten, i dag er det kun sju elver med gyro-smitte; halvparten av disse er i vårt fylke.

Når Mattilsynet friskmelder lakseelvene, er det ikke automatikk i at det blir fritt fram for sportsfiskerne allerede neste år. Når stammen av laksefisk skal bygges opp igjen, tar det tid. Grunneiere og sportsfiskere må vise tålmodighet med å kjøre i gang fisket for fullt i de åtte elvene i Rauma.

Når man har brukt 40 år på å utrydde parasitten og få rehabilitert laksestammene, betyr ikke ett års forlenget fiskepause all verden. Om få år vil både Rauma elv og de sju andre naboelvene være flotte fiskeelver med bærekraftige fiskestammer.