207 milliarder kubikkmeter gass tatt ut fram til siste årsskifte

Under en tredel av gassen igjen på Ormen Lange

Mer enn to tredeler av gassen på Ormen Lange er nå tatt ut. Men feltet er så enormt at det gjenværende volumet er større enn totalvolumet på mange andre gassfelt.

Ormen Lange: Ormen Lange-feltet inneholdt opprinnelig 306 milliarder kubikkmeter gass. Ved siste årsskifte var det igjen 99 milliarder kubikkmeter.  Foto: Shell

Nyheter

Kommunikasjonssjef Kitty Eide i operatørselskapet Shell sier Ormen Lange vil produsere i mange år framover.