Mange forhold ennå ikke avklart for videreføring av Vard Aukra

Riksfjord har fortsatt tro på verftsløsning

Arbeidet for å sikre videre drift ved Vard Aukra på Gossen pågår med uforminsket styrke. Ordfører Bernhard Riksfjord (A) sier han er optimist, og tror på en løsning.

VARD AUKRA: Fire islandske trålere er nå under bygging ved Vard Aukra.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

AUKRA: Han legger samtidig til at det er viktige forhold som ennå ikke er avklart.