Avdekket kontrolljuks ved verksted i Molde:

Trekker tilbake EU-godkjenningen for 34 kjøretøy

Kontrollen er gjort på feil grunnlag, sier Statens vegvesen.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Geir Olsen

Seksjonsleder Odd Nasvik, tilsynsseksjonen Statens vegvesen Region midt.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen har sendt ut brev til 34 bileiere om at kjøretøyet deres ikke lenger er EU-godkjent, fordi kontrollen er gjort på feil grunnlag, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

I forbindelse med en tilsynssak med et godkjent kontrollorgan i Molde har Statens vegvesen, i tett samarbeid med verkstedets ledelse, avdekket at en ansatt har godkjent et stort antall kjøretøy uten at virksomheten er sikre på om kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.

For disse aktuelle kjøretøyene er kontrolldata overført fra kontrollorganet til Statens vegvesen for godkjenning, uten at kontrollorganet har utført en vurdering av alle kontrollpunktene som er oppført i kontrollinstruksen og som er aktuelle for kjøretøyet. Det betyr at de godkjente EU-kontrollene i disse tilfellene er å anse som ugyldige og vil derfor måtte trekkes tilbake.  

På bakgrunn av det som er avdekket må disse kjøretøyene kontrolleres på nytt for å få en eventuell gyldig EU-godkjenning.

- Det å godkjenne kjøretøy som ikke har blitt kontrollert på riktig måte, er med på å undergrave trafikksikkerheten. I verste fall kan det være med på å sette personer i livsfare ved å sende trafikkfarlige kjøretøy ut i trafikken, sier seksjonsleder Odd Nasvik ved Statens vegvesen Region midt.

Nye krav til vandel og opplæring

Den ansatte har mistet jobben sin ved verkstedet. Det ble innført et krav til vandel for kontrollører fra 1. oktober 2018, med en overgangstid til senest 1. oktober 2021 med å fremlegge ordinær politiattest. Personen det her gjelder har pr. nå ikke fremlagt slik attest og dermed er det ingen godkjenning å trekke tilbake. Andre tiltak kan bli vurdert. Verkstedet har så langt ikke mistet tillatelsen sin til å gjennomføre EU-kontroll.

Periodisk kontroll er noe verkstedene utfører på vegne av Statens vegvesen og det bygger på tillit. De er pålagt å følge de lover, forskrifter og veiledninger som er gitt for å bli godkjent som kontrollorgan. Statens vegvesen fører tilsyn med kontrollorganene. I løpet av 2018 rakk Statens vegvesen å kontrollere 537 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll hos verksteder i Midt-Norge. Dette gjør de for å sikre at verkstedene ikke jukser når de EU-godkjenner kjøretøy. Det blir utført rundt 200 000 EU-kontroller i regionen vår i løpet av et år.

 - De fleste kontrollorganene utfører en meget god jobb, presiserer Nasvik i pressemeldingen.