Frykter skadelige stoffer i utslippene fra Real Alloy:

– På det verste ligger hele fjorden utenfor oss under et teppe av røyk

– Røykutslippene fra fabrikken er til tider skikkelig plagsomme. Det er er først og fremst de diffuse utslippene vi er redde for, sier naboer til gjenvinningsbedrifta Real Alloy på Rød i Nesset.

Bekymret: - Vi er først og fremst bekymret over de diffuse utslippene fra fabrikken, sier Kristina Bersås, Simone Tessa, Kenneth Fostervoll, Stig Even Kvernberg og Camilla Kolstad. Her sammen med barne Arnar, Camilla og Mikael.   Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

(Driva:) Real Alloy er Nesset største industribedrift med rundt 50 ansatte på Rød og på Raudsand. Avdelinga på Rød har ansatt flere produksjonsarbeidere det siste året. Bedriftene driver med omsmelting av aluminium og resirkulering av aluminiumsavfall. I 2017 hadde de to avdelingene en samlet omsetning på 69 millioner kroner.