Regjeringa har satt av penger til å slette gjelda:

Gratis å kjøre til våren

Bilistene slipper å betale bompenger for å kjøre Vågstrandstunnelen på E136. Bompengeinnkrevingen slutter trolig i løpet av våren 2020.

Snart gratis: Om få måneder slipper bilistene å betale bompenger når de kjører Vågstrandstunnelen på E136. FOTO: olav skjegstad 

Nyheter

Regjeringen har funnet penger til å slette gjelda til Vågstrandstunnelen på E136. Under presentasjonen av statsbudsjettet for 2020 kommenterte både fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) og stortingsrepresentant Helge Orten (H) fjerninga av bompengeinnkrevingen på Vågstrandstunnelen.