61 millioner kroner fra Fylkesmannen til kommunene

Fylkesmannen tildeler årlig skjønnsmidler til kommunene i fylket. Siden 2016 er det 40 millioner kroner mindre i potten.
Nyheter

I 2016 var det 101 millioner kroner – det har sunket til 61 millioner i 2020.

– Det er klart kommunene merker dette. Samtidig har Møre og Romsdal ligget høgt på skjønnsmidler per innbygger, og det er det man gradvis har justert seg ned til en normal på, sier seniorrådgiver Sissel Hol ved Fylkesmannen.

Færre kommuner – større spenn

For første gang deles ikke skjønnsmidlene ut til 36 kommuner. Det nye tallet er nå 26 kommuner, også det gir utslag på tildelingen.

– Ålesund har jo blitt en veldig stor kommune etter sammenslåingen. Da ser man at de også blir tildelt klart mest penger. Samtidig har noen kommuner forblitt veldig små – det har gjort at spennet er større enn noen gang, sier Hol.

Fanger opp

Formålet med skjønnsmidler er å fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger.

Slik ble pengene fordelt i vår region:

Ålesund: 11,9 millioner.

Molde: 6,88 millioner.

Kristiansund: 4 millioner.

Hustadvika: 2,8 millioner.

Vestnes: 4,6 millioner.

Rauma: 0,33 millioner.

Gjemnes: 0,4 millioner.

Aukra: 0.