Ikke penger i statsbudsjettet til å bygge ny veg fra Lønset til Hjelset:

– Ny veg må stå ferdig til nysjukehuset tas i bruk, krever Helge Orten

Det ligger ikke penger i statsbudsjettet for 2020 til å bygge ny veg fra Lønset til Hjelset. – Vi må få godkjent bompengefinansieringen i løpet av våren, sier Helge Orten (H).

KREVER VEG: Helge Orten (H):  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Ny og bedre europaveg skal bygges mellom Lønset og Hjelset i Molde. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det ikke satt av penger til dette vegprosjektet.