– Krabbefelt i Romsdalen står for tur

– Er det ett vegprosjekt jeg er lei for at vi ikke har funnet penger til i statsbudsjettet, er det krabbefreltet Rødstøl-Stuguflaten, sier Helge Orten (H).

Helge Orten (H) lover krabbefelt senest i 2021.  Foto: Bjorn Brunvoll

Nyheter

ÅLESUND: Regjeringen setter av 25 millioner kroner som en startbevilgning for å komme i gang med å bygge forbikjøringsfelt fra Sjøholt opp til Ørskogfjellet på E136. Det er ikke satt av penger til forbikjøringsfelt øverst i Romsdalen.