Stig Remøy med ny krillsiger mot Røkke i amerikansk rett

Krillselskapet Rimfrost får igjen medhald i ein patentstrid med Aker Biomarine.

Stig Remøy.   Foto: Marius Rosbach, Sunnmørsposten

Nyheter

(Smp:) Dermed er det enno ein rettsinstans i USA som meiner at ein metode Aker BioMarine har kravd patent for, knytt til utvinning av krillolje, ikkje er patenterbar.