Fakta om statsbudsjettet

Her er fakta om budsjettet, handlingsregelen og finansministeren.
Nyheter

Fakta om statsbudsjettet

* Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.

* Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og styrende for rammene i statens eget budsjett.

* Regjeringen Solberg legger fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020 mandag 7. oktober klokka 10.

Fakta om handlingsregelen

* Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene.

* Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet (Statens pensjonsfond utland) som den forventede realavkastningen av fondet. Denne var tidligere anslått til 4 prosent av fondets kapital.

* Regjeringen fikk i 2017 Stortinget med på å senke handlingsregelen fra 4 prosent til 3 prosent. Bakgrunnen for dette er lavere forventet avkastning av oljefondet.

Fakta om behandlingen av statsbudsjettet

* Etter at finansministeren har lagt fram regjeringens budsjettforslag og holdt finanstalen, jobber Stortingets komiteer og de ulike partigruppene videre med statsbudsjettet. Finanskomiteen samordner arbeidet. Innen 20. november avgir komiteen finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.

* Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare foreta omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen.

* Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Fakta om finansministeren

* Finansministeren leder Finansdepartementet, som har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

* Departementet var ett av de fem opprinnelige departementene som ble etablert i 1814.

* Nåværende finansminister, siden 16. oktober 2013, er Siv Jensen (Frp).

Kilde: Finansdepartementet