Må fotballspiller i voldtektssak betale erstatning til kvinna? Dette sa retten i dag

Frostating lagmannsrett avviste fredag fotballspillerens anke av erstatningsdommen i voldtektssaka. Det betyr at spilleren må betale kvinna 150.000 kr - hvis ikke forsvarer anker avgjørelsen.

FORSVARER UENIG: Jørgen Løvdal forsvarer den tidligere MFK-spilleren som ble frikjent for straff, men dømt til erstatning etter sak om sovevoldtekt i Romsdal tingrett. Han er uenig i rettens avvisning av anke på erstatningsdommen.  

Nyheter

Den tidligere moldespilleren skulle vært i retten i Molde denne uka, da Frostating lagmannsrett skulle behandle anke i sak om sovevoldtekt. For andre gang møtte han ikke opp, og saka blir utsatt til mannen eventuelt blir pågrepet og utlevert til Norge. Han spiller nå i Saudi-Arabia.