Tre departement på befaring på Raudsand 15. oktober

Sørheim ut for å bli habil

Kristin Sørheim har meldt seg ut av «Giftfritt Nesset», og stiller som representant for den politiske leiinga i fylkeskommunen på departementets Raudsand-befaring.

TIL RAUDSAND: Målet med befaringa er at departementa skal bli kjende i området og høyre partane sine syn på saka. Det vert ikkje eit ope folkemøte, presiserer kommunaldepartementet.   Foto: Øyvind Leren

Nyheter

RAUDSAND / NESSET: Sørheim, som får permisjon frå fylkestingssamlinga same dato, stiller på befaringa 15. oktober saman med 35-40 representantar frå ulike nivå i forvaltninga, og involverte aktørar.