Her regnet det aller mest i september

Månedsnedbøren var 120 prosent av normalen. Men ved målestasjonen på Hustad kom det 452,4 millimeter nedbør, 174 prosent av normalen.

Ved Hostadvatnet i Fræna - våtest i landet i september. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Astrid Engen

Nyheter

Månedstemperaturen i september lå 0,7 grader over normalen for hele landet. Varmest var det i Finnmark. Her lå flere stasjoner rundt 1,5 grader over normalen.