Frykter for rettssikkerhet og rekruttering

– Vi har sett eksempler på dette i andre byer, hvor advokatstanden så å si er forsvunnet når lokale tingretter er lagt ned.

Bekymret: Ragnhild Camilla Pedersen, lederen for lokallaget i Advokatforeningen i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: Det sier Ragnhild Camilla Pedersen, lederen for lokallaget i Advokatforeningen i Molde. Hun mener at å legge ned tingretten i Molde, slik Domstolskommisjonen foreslår, både vil svekke rekrutteringa av advokater og rettssikkerheten til den enkelte.