Stor dugnadsinnsats og tippemidler har gitt flott nærmiljøanlegg i Aureosen

– Turstien er så bra at du kan gå i småsko

Snakk om vel utført jobb av ildsjelene i Aureosen velforening! Bygdas nye tursti er rett og slett strøken, og dugnadsgjengen smiler om kapp med sola.
Nyheter

Vi kjører oppover Auretunvegen helt til vi kommer til vegens høgeste punkt. Her ser vi et skilt med «Aureosen tursti» på. Og vi ser fire blide dugnadskarer fra velforeninga. Ove Hol kjører et terrengkjøretøy som er mye brukt i anleggsarbeidet. Hunden Balder sitter på, han foretrekker det.