Ikke lenger et mål for Vegvesenet at hele E39 skal være ferjefritt

Vil vurdere Møreaksen på nytt

Statens vegvesen vil vurdere den samfunnsmessige gevinsten av Møreaksen på nytt – sjøl om prosjektet er inne på Nasjonal Transportplan.

PRIORITERT: Møreaksen er inne i Nasjonal Transportplan. Prosjektet består av en undersjøisk tunnel fra Vik til Otrøya i Midsund og hengebru over Julsundet. ILLUSTRASJON: MØREAKSEN / STATENS VEGVESEN 

Nyheter

– Vi må gjøre det som er mest fornuftig. Det gjelder også Møreaksen, sier konstituert direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.